PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVAK

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

TEMELJNE INFORMACIJE

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja.
Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica, kao Voditelj obrade Vaših podataka obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka te jamči da će prikupljanje i čuvanje podataka izvoditi u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Razdoblje čuvanja podataka

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica će Vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na e-adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica (uciliste.novak@pounovak.hr).

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili dopunu, brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka), ograničavanje njihove obrade (primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost) kao i pravo na povlačenje suglasnosti za obradu podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Pučkog otvorenog učilišta Novak Mala Subotica (uciliste.novak@pounovak.hr).

Postupanje u slučaju povrede osobnih podataka

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica kao voditelj obrade osigurava da slučaju povrede osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Pučko otvoreno učilište Novak Mala Subotica, Braće Radića 69, zastupano po ravnatelju Zvonimiru Pavčecu, tel. 040/312-113, mail: uciliste.novak@pounovak.hr, shvaćamo zaštitu Vaših osobnih podataka vrlo ozbiljno, te želimo da se osjećate ugodno kad posjećujete naše poslovne prostorije. Važna nam je zaštita vaših osobnih podataka pri njihovu prikupljanju, obradi i korištenju, te joj u svojem poslovanju pristupamo s velikom pažnjom i pritom poštujemo sve obveze propisane zakonom.

body { margin: 0; background: #000; } video { position: fixed; top: 50%; left: 50%; min-width: 100%; min-height: 100%; width: auto; height: auto; z-index: -100; transform: translateX(-50%) translateY(-50%); background: url('//demosthenes.info/assets/images/polina.jpg') no-repeat; background-size: cover; transition: 1s opacity; } .stopfade { opacity: .5; } #polina { font-family: Agenda-Light, Agenda Light, Agenda, Arial Narrow, sans-serif; font-weight:100; background: rgba(0,0,0,0.3); color: white; padding: 2rem; width: 33%; margin:2rem; float: right; font-size: 1.2rem; } h1 { font-size: 3rem; text-transform: uppercase; margin-top: 0; letter-spacing: .3rem; } #polina button { display: block; width: 80%; padding: .4rem; border: none; margin: 1rem auto; font-size: 1.3rem; background: rgba(255,255,255,0.23); color: #fff; border-radius: 3px; cursor: pointer; transition: .3s background; } #polina button:hover { background: rgba(0,0,0,0.5); } a { display: inline-block; color: #fff; text-decoration: none; background:rgba(0,0,0,0.5); padding: .5rem; transition: .6s background; } a:hover{ background:rgba(0,0,0,0.9); } @media screen and (max-width: 500px) { div{width:70%;} } @media screen and (max-device-width: 800px) { html { background: url(https://thenewcode.com/assets/images/polina.jpg) #000 no-repeat center center fixed; } #bgvid { display: none; } }