PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVAK

POU Novak

IME I PREZIME                                                   TELEFON                               MAIL ADRESA

Dubravka Sklepić ( Administratorica )                 099/214-1890             autoskola@pounovak.hr

 

Marko Novak, dipl.ing.prom.                             098/410-099            marko.novak@pounovak.hr

 ( Voditelj obrazovne skupine )

 

Tihomir Srpak, dipl.ing.prom.                           099/733-2097                  uciliste@pounovak.hr

( Profesor prometne skupine predmeta ) 

 

Josip Novak, mag.ing.traff.                               099/245-6013              uciliste.novak@pounovak.hr

( Profesor prometne skupine predmeta )

 

Franjo Novak ( Ravnatelj)                                    099/209-026